ZETES TERMİK SANTRALİ
ZETES TERMİK SANTRALİ

Zonguldak ili, Çatalağzı belediyesi sınırları içinde bulunan ZETES ( Zonguldak Eren Termik Santrali ) toplam 2790 MW’lık kurulu güce sahiptir.

Santral sahasında;1 adet 160 MW kurulu gücünde akışkan yatak teknolojisine sahip santral ünitesi, 2 adet 615 MWe Super Kritik Pülverize Kömürlü ve 2 adet 700 MWe Super Kritik Pülverize Kömürlü Santral üniteleri bulunmaktadır.
MATRİKS Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin mühendislik, malzeme temini ve uygulamasını gerçekleştirmiştir
 

Information Request Form
Systems Used In The Project