Söndürme Kontrol Panelleri
Söndürme Kontrol Panelleri

Gazlı Söndürme Sistemlerinde ,her bir mahal için ayrı bir Söndürme Kontrol Paneli bulunmalıdır.

Otomatik Söndürme Panelleri, yangın durumunda telafisi mümkün olmayan ya da proses devamlılığı için önem ihtiva eden riskli ve değerli alanlar, bilgi işlem odaları, MCC odaları, arşiv odaları, müzeler, gemiler v.b. mekanlarda kullanılır.

DETNOV CCD-103 3 ZON SÖNDÜRME KONTROL PANELİ

SondurmeKontrolPanelleri
 • 3 konvansiyonel algılama bölgesi
 • İki olası durum söndürme işlemi için 2 siren çıkışı,
 • PCB siren gecikme yapılandırması
 • Söndürme aktivasyon 1 çıkış ve gösterge ışığı aktivasyonu için çıkışı
 • Söndürme, basınç ve akışı izlemek için 2 giriş
 • Panel ön yüzünden dahili manuel başlatma butonu
 • Yangın butonu girişleri: söndürmeyi başlatma, iptal etme ve durdurma buton girişleri
 • Yapılandırılabilir söndürme aktivasyon gecikmesi
 • Söndürme bloğu çalışma modları: manuel, otomatik ve iptal edilmiş
 • Mahal bilgi izleme için 2 giriş: Kapı durumu ve havalandırma izlemesi
 • 500 olay geçmişi günlüğü
 • Çok dilli klavye
 • Detnov'un CAD-150 adreslenebilir sistemi döngüsüne entegrasyon için isteğe bağlı adresleme kartı
 • Yapılandırma yazılımı
 • EN12094 / 1 ve CPR EN54-2 ve EN54-4 Sertifikalı
 • Boyutlar: 443 x 268 x 109 mm

C-TEC EP203/CON3 3 ZON SÖNDÜRME KONTROL PANELİ

SondurmeKontrolPanelleri
 • 3 konvansiyonel algılama bölgesi
 • RS485 Haberleşme Çıkışı
 • 3 Farklı konvansiyonel siren çıkışı
 • 126 x 64 pixel grafik görüntüleme ekranı
 • Aktif olan bölgelerin söndürme sırası ile ilgili, tercih edilen kombinasyonunu programlama
 • Panel fonksiyonlarına erişim sağlamak için otomatik ve manuel anahtar butonları
 • Panel ön yüzünden dahili manuel başlatma butonu
 • Yangın butonu girişleri: söndürmeyi başlatma, iptal etme ve durdurma buton girişleri
 • Çoklu işlem yapma seçeneği ve yardımcı ekipmanlar
 • Söndürmeyi bekletme seçenekleri
 • Zaman ayarlı müdahale seçeneği
 • Geniş kapsamlı mühendislik fonksiyonları
 • EN12094 / 1 ve CPR EN54-2 ve EN54-4 Sertifikalı
 • Boyutlar: 443 x 268 x 109 m

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİNDE ALGILAMA

Gazlı söndürme sistemlerinin algılama tarafında genel olarak noktasal dedektörler ya da aktif hava çekmeli duman dedektörleri kullanılmaktadır. Tasarım ve uygulamalarda mahale göre ve yangın ürünlerini (duman, ısı, alev vb) en doğru ve erken şekilde algılayabilecek teknolojilerin tercih edilmesi gerekmektedir.

Özellikle işletme devamlılığının sağlanabilmesi için erken algılamanın önemli olduğu Metro, Havalimanı, Alışveriş Merkezi, Endüstriyel Tesis v.b. projelerin pano odası, sistem odası gibi alanlarında aktif hava örneklemeli sistemler kullanılmaktadır.

Noktasal Dedektörler İle Algılama

Aşağıdaki görsel noktasal dedektörler kullanılarak oluşturulan ve çapraz zonlama yapılan bir uygulama örneğine aittir. Noktasal dedektörler kullanılarak yapılan yerleşimlerde yangın ürünlerini farklı özelliklerden dolayı algılayabilecek, farklı çalışma prensiplerine sahip dedektörler kullanılmakta ve çapraz zonlama ile 2 ayrı zon teşkil edecek şekilde birbirlerine irtibatlandırma yapılmaktadır. Böylelikle, söndürme sisteminin iki zonunundan aynı anda alarm sinyali geldiğinde söndürme sistemi devreye girmektedir. Eğer tek zondan bir bilgi alınıyor ise, bu durum bir ön alarm bilgisi olarak kullanıcıyı uyarmakta ve söndürme sistemi bu etapta aktive olmamaktadır. Çapraz zonlama ile tek bir zondan gelebilecek bir yanlış algılamada söndürme gazının gereksiz yere boşaltılmasını önlenmesi hedeflenmektedir.

SondurmeKontrolPanelleri

Aktif Hava Çekmeli Dedektörler İle Algılama.

Projelerde işletme devamlılığının sağlanabilmesi için erken algılamanın önemli olduğu alanlarda (Pano Odası, Sistem Odası v.b.) aktif hava örneklemeli sistemleri kullanmak tercih edilmektedir.

Aktif Hava Çekmeli Duman Dedektörleri; korunan mahalden bir boru şebekesi vasıtasıyla çektiği havayı, çok hassas bir dedektörde sürekli olarak izleyerek çok küçük miktarlardaki dumanı algılayabilen sistemlerdir. Aktif hava çekmeli dedektörler, noktasal ya da ışın tipi dedektörlerin aksine dumanın kendisine ulaşmasını beklemek yerine ortamdan sürekli hava çekerek örnek alan “aktif” cihazlardır. Noktasal ya da ışın tipi dedektörler gibi dumanın birikmesini sağlayacak yatay bir yüzeye (tavan vb.) ihtiyaç duymazlar. Bu özellikleri sayesinde istenilen her yükseklikte çoklu algılama yapabilirler. Ayrıca noktasal ve ışın tipi dedektörlere kıyasla çok geniş bir hassasiyet aralığına sahiptirler. Gazlı söndürme sistemleri ile aktif hava çekmeli duman dedektörleri entegre bir şekilde çalışabilmektedir. Hava çekmeli duman dedektörünün 1. ve 2. alarm seviyeleri yangın alarm sisteminden izlenmekte, dedektörün 3. ve 4. alarm seviyeleri ise gazlı söndürme sisteminin zon girişlerine bağlanarak otomatik söndürme sistemine entegrasyonu yapılmaktadır.

SondurmeKontrolPanelleri

Sistemin diğer algılama kriterlerine göre başlıca avantajları aşağıdaki gibidir.

- Söndürme sistemlerinde gereksiz gaz deşarjlarının önlenmesi,
- Güvenli tahliye için ekstra zaman,
- Hızlı algılama süresi,
- Estetik ve göze batmayan algılama ihtiyacı,
- Bakım kolaylığı

BEKLETME, BOŞALTMA VE İPTAL BUTONLARI

SondurmeKontrolPanelleri

Bekletme Butonu(HOLD): Sistem genel alarm durumundayken kontrol panelinin geri sayım süresini durdurur veya geri sayımı yeniden başlatır.

Boşaltma Butonu(RELEASE): Sistemin manuel olarak gazı boşaltmasını sağlar.

İptal Butonu(ABORT): Gaz boşalma geri sayım süresi içerisinde durdurma butonu aktif edilerek gaz boşaltma İPTAL edilebilir

 

UYARI CİHAZLARI

SondurmeKontrolPanelleri

Söndürme yapılacak bölgelerde algılama yapıldığını veya söndürmenin aktive olduğunu içerideki personele ikaz eden sesli ve görsel uyarı cihazları bulunmalıdır.

Flaşörlü Siren: Bir zondan bilgi alındığında alarm sinyalini gazlı söndürme yapılacak mahale bildirir.

Zil: Gazın ortama boşalma işleminin başladığını bildirir.

 

SÖNDÜRME KONTROL PANELLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Kontrol panelinin;
1.zonuna bağlı olan detektörlerden biri algılama yaptığında, flaşörlü siren çalmaya başlamakta ve gazlı söndürme yapılacak mahale alarm bilgisi verilmektedir.

2.zona bağlı olan bir dedektör de algılamayı yaptığında, zil çalmaya başlamakta; gazın mahale boşalması için önceden panele tanımlanan süre(30sn.) geri saymaya başlamaktadır. Panelde programlanan geri sayma süresinin bitiminde Söndürme Kontrol Paneli, gaz tüplerinin içerisindeki gazı mahalde boşaltmaktadır.

 • Geri sayma süresi başladıktan sonra, sayımı manuel olarak durdurmak için “iptal butonu“ aktif edilmelidir.
 • Bekletme butonu basılı tutulduğu sürece geri sayım sayaç işlemeyecektir. Buton bırakıldığında sayım kaldığı yerden devam edecek ve süre bitiminde gaz otomatik olarak boşalmaktadır.
 • Detektör tetiklemesinden bağımsız olarak, gazın manuel olarak boşaltılabilmesi için “boşaltma butonu” aktif edilmelidir.

Söndürme Kontrol Paneli yangını algıladıktan sonra yangın senaryosuna göre birçok işlemi başlatabilir veya istenirse durdurabilir.Bunlar; havalandırma sistemini ve ekipmanlarını kapatma, alarmı çalıştırma, UPS’i kapatma v.b.

Damperler birinci alarmdan sonra veya boşaltma butonuna basıldığında kapatılmalıdır. Mahale ait kapıların manyetik kontak ile adresli yangın izleme panelinden izlenmesi önerilir.

SondurmeKontrolPanelleri

SÖNDÜRME KONTROL PANELLERİNİN BİNA ADRESLİ YANGIN SİSTEMİNE ENTEGRASYONU

Gazlı Söndürme Sistemlerinde,her bir mahal için ayrı bir Söndürme Kontrol Paneli bulunmalıdır. Söndürme Kontrol Panelinin alarm, arıza, gaz boşaldı durum bilgileri adresli yangın izleme panelinden izlenmelidir. Bu işlem için adresli yangın alarm sistemine her söndürme kontrol paneli için 3 adet izleme modülü tahsis etmek yeterli olacaktır.

SondurmeKontrolPanelleri

 

Söndürme Kontrol Panelleri Referanslarımızdan Bazıları
BİLGİ TALEP FORMU